קרן פנסיה ומנהלים
קרן פנסיה ומנהלים:

כידוע במדינתנו קיימים חוקים , צווי הרחבה והסכמים קיבוציים, המחייבים כל מעסיק בהתאם לסקטור העיסוק שלו , להפריש לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים בגין עובדיהם כחלק מתנאים סוציאליים. אנו מתמחים בדיני עבודה ופנסיה, רונן נותן את שירות, ייעוץ והכוונה נכונה לכל עובד/מעסיק לגבי ההפרשות והדיווח לכל עובד בהתאם לעיסוקו וגילו כולל כיסויים ביטוחיים שבהגיעו לפנסיה יתנו לו תגמולים לכל שארית חייו.